Die im UEWb verwertete Fachliteratur
Zitierte Literatur und Quellen in der UEDb:
Nr
Abkürzungen
Titel
1 An • Anonymus Gestája, Kiadása: P. magistri, qui Anonymus dicitur, Gesta Hungarorum. Praefatus est texumque recensuit Aemilius Jakubovich. Annotationes exegeticas adiecit Desiderius Pais: SRH, I, 1-117
2 ÁÚO • Árpádkori Új Okmánytár. Közzé teszi WENZEL GUSZTÁV. I-XII. Pest 1860 -- Budapest 1874 (Monumenta Hungariae Historica. Első osztály, VI-XIII, XVII-XVIII, XX, XXII). - [Index:] KOVÁCS NÁNDOR, Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpádkori Új Okmánytárához. Budapest 1889.
3 ÁKE • MUNKÁCSI, BERNÁT, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
4 ÉFOu. • Études Finno-Ougrienne. 1-, Paris-Budapest 1964-.
5 ÉSz. • A Magyar Nyelv Értelmező Szótára. Szerk. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1 VII. Budapest 1959-1962.
6 ÉrtNySzt. • Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia [später: Akadémia] Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből. (1-) 3, Pest 1870 [tatsächlich: 1868 ] 1873: 4 26, Budapest 1875-[tatsächlich 1873-] 1949.
7 ÕESA • Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft [später auch:] Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat. Tartu 1863-1938 [1864-1940].
8 ÕESToim. • Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft [später auch:] Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused. 1-XXXII. Tartu 1846-1940.
9 Zhilina-Baraksanov • Жилина--Бараксанов, Присыктыкарский диалект и коми литературный язык. Москва 1971 200.
10 Kövesi, Permiképz • A. KÖVESI, MAGDA, A permi nyelvek ősi képzői. Budapest 1965.
11 AAPJ • Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1-, Jyväskylä 1938-
12 AASF • Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Sarja/Ser. B. 1-, Helsinki [auch Helsinki-Wiesbaden] 1910-.
13 AEthn. • Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1-, Budapest 1950-.
14 ALH • Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1-, Budapest 1951-.
15 AOH • Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1-, Budapest 1950-.
16 AUFA • Turun Suomalaisen Yliopiston Julkaisuja. Annales Universitatis Fennicae Aboensis. Sarja/Ser. B [ab. Bd. 3 neben der Serienbezeichnung:] Humaniora [ab Bd. 5 fehlt im Titel "Fennicae"; ab Bd. 21 statt "Aboensis" Turkuensis"]. 1-, Turku 1923-.
17 AUU • Acta Universitatis Upsaliensis. Nova Series. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis. 1-, Stockholm-Göteborg-Uppsala 1963-.
18 Abaev • Абаев, В.И.,Историко-этимологический словарь осетинского языка 1-3 Москва-Ленинград 1958, 1973, 1979.
19 Acta • Acta Societatis Scientiarum Fennicae. 1-, Helsingfors 1842-1932.
20 AhlqvWog • AHLQVIST, AUGUST, Wogulisches Wörterverzeichnis. Helsinki 1891 (MSFOu11).
21 Ahlqvist, Kulturw. • AHLQVIST, AUGUST, Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen. Ein Beitrag zu der älteren Kulturgeschichte der Finnen. Deutsche, umgearb. Aufl. Helsingfors 1875 (Forschungen auf dem Gebiete der ural-altaischen Sprachen. 11. Theil).
22 Ahlqvist, MMdGr. • AHLQUIST [!], AUGUST, Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten und Wörterverzeichnis. St. Petersburg 1861 (Forschungen auf dem Gebiete der ural-altaischen Sprachen. 1. Theil).
23 AhlqvNOS • AHLQVIST, AUGUST, Ueber die Sprache der Nord-Ostjaken. Sprachtexte, Wörtersammlung und Grammatik. I Abtheilung. Sprachtexte und Wörtersammlung. Helsingfors 1880 (Forschungen auf dem Gebiete der ural-altaischen Sprachen. III. Theil).
24 Akért • Akadémiai Értesítő. 1-56, Budapest 1890-1948.
25 Anderson, Stud • ANDERSON, NIKOLAI, Studien zur vergleichung der ugro-finnischen und indogermanischen sprachen. 1. Dorpat 1879.
26 Anderson, Wandl • ANDERSON, NIKOLAI, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, № 2 et dernier).
27 Angere, UrJukFr • ANGERE, JOHANNES, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.
28 Bárczi, RMNyj • BÁRCZI, GÉZA, Régi magyar nyelvjárások. Budapest 1947 [Sonderdruck aus dem Handbuch Magyar Népkutatás].
29 Bárczi Htört • BÁRCZI, GÉZA, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
30 Bárczi, Szótövek • BÁRCZI, GÉZA, Magyar történeti szóalaktan. 1. A szótövek. Budapest 1958 (EMNyF).
31 Bárczi, TA • BÁRCZI, GÉZA, A Tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Budapest 1951 (Nyelvészeti Tanulmányok 1.)
32 Bor • Борисов, Т. К., Удмурт Кыллюкам. Тольковый удмуртско-русский словарь Ижевск 1932.
33 BW • Баландин, А.H.-Вахрушева,М.П., Мансийско-русский словарь с лексическами параллелами из южно мансийского (кольдинского) диалекта. Ленинград 1958.
34 Balassa-EmL • Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének, 70. születése napjára. Szerk. BEKE ÖDÖN -BENEDEK MARCELL-TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF, Budapest 1934.
35 Beitr • Paasonen, H.: Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII-XVII).  
36 Beke • BEKE, ÖDÖN, Cseremisz nyelvtan. Budapest 1911 (FF 16 -- Sonderdruck aus NyK 39-41).
37 Benkő, LyTört • BENKŐ, LORÁND, A magyar ly hang története. Budapest 1953 (NytudÉrt. 1).
38 Benkő, MNyjt • BENKŐ, LORÁND, Magyar nyelvjárástörténet. Budapest 1957 (EMNyF).
39 Berrár, TörtMondt • BERRÁR, JOLÁN, Magyar történeti mondattan. Budapest 1957 (EMNyF).
40 Berzeviczy-Eml • Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak a M. T. Akadémia elnökének tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. Budapest 1934.
41 Blomstedt, HB • BLOMSTEDT, OSKAR AUKUSTI FRITHIOF, Halotti beszéd, ynnä sen johdosta Wertailevia Tutkimuksia Unkarin, Suomenja Lapin Kielissä. Helsinki 1869.
42 Buck • BUCK, C. D., A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. A contribution to the history ofideas. Chicago 1949.
43 Budenz [mord] • BUDENZ, JÓZSEF, Mordvin közlések. NyK 5:81-238. Máté Evangélioma moksa-mordvin nyelven. TYUMENEV A. fordításából bevezetéssel és szójegyzékkel közölte - (UF 4 - Sonderdruck aus NyK 16).
44 Budenz [tscher] • BUDENZ, JÓZSEF, Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. Főleg REGULY cseremisz szógyűjteményéből és az Újtestamentom cseremisz forditásából szerk. -. Vocabularium Ceremissicum utriusque dialecti... Pest 1866.
45 Budenz, MdNyt • BUDENZ, JÓZSEF, Moksa- és Erzamordvin nyelvtan. Budapest 1876 [Sonderdruck aus NyK 13].
46 Budenz, UA • BUDENZ, JÓZSEF, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Budapest 1884-1894 [Sonderdruck aus NyK 18-23].
47 Budenz, UgrSprSt • BUDENZ, Jos., Ugrische sprachstudien. 1-11. Pest 1869-1870.
48 Budenz, Verzw • BUDENZ, JÓZSEF: Über die Verzweigung der ugrischen Sprachen. Separat-Abdruck aus der Festschrift zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum des Herrn Professor Benfey. Göttingen 1879 (Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. IV).
49 Budenz-Alb • Budenz-Album, Budenz József XXV éves nyelvészeti működése emlékére kiadják tanítványai. Budapest 1884.
50 CIFU • Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20-24. IX. 1960. Budapest 1963.
51 CSIFU • Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum (1965). Helsinki 1968.
52 Castrén, SamGr • CASTRÉN, M. ALEXANDER, Grammatik der samojedischen Sprachen. St. Petersburg 1854.
53 Castrén, SyrjGr • CASTRÉN, M. ALEXANDER, Elementa grammatices syrjaenae. Helsingsfors 1844.
54 Castrén, TscherGr • CASTRÉN, M. ALEXANDER, Elementa grammatices tscheremissae. Kuopio 1845.
55 Castrén, Versuch • CASTRÉN, M. ALEXANDER, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von ANTON SCHIEFNER, St. Petersburg 1858.
56 CastrWv • CASTRÉN, M. ALEXANDER, Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. St. Petersburg 1855.
57 E.Itkonen, LpChr • ITKONEN, ERKKI, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
58 Genetz, KLpS • Genetz, Arvid: Kuollan lapin murteiden sanakirja ynnä kielen näytteitä. Helsinki 1891.
59 Collinder, CompGr • COLLINDER, BJÖRN, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
60 Collinder, Härj • COLLINDER, BJÖRN, Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1943/1:)
61 Collinder, IUrSprg • COLLINDER, BJÖRN, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
62 Collinder, Introd • COLLINDER, BJÖRN, Introduktion till de uraliska spráken. Finskan och dess frändesprák. Stockholm 1962.
63 Collinder, JukUr • COLLINDER, BJÖRN, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala-Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940:8).
64 Collinder, Survey • COLLINDER, BJÖRN, Survey of the Uralic Languages, Compiled by -. Stockholm 1957.
65 Collinder, Nachlese • COLLINDER, BJÖRN, Indo-uralische Nachlese. Uppsala, 1943.
66 ComBalt • Commentations Balticae, Jahrbuch des Baltischen Forschungsinstituts. 1-, Bonn 1953-.
67 Csernyecov Adalékok • Csernyecov Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének történetéhez. Bp. 1949. 1
68 Chern • Чернецов, В.И.-Чернецова И.Я,Краткий мансийско-русски й словарь. Москва--Ленинград 1936.
69 Csúcs, RpG • Csúcs, Sándor Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
70 Csúcs • Csúcs, Sándor A zürjén j-vel bővülő igék eredetéről, Ünnepi kötet Honti László tiszteletére, Budapest, 2003. S. 88-99
71 CzF • CZUCZOR, GERGELY-FOGARASI, JÁNOS, A Magyar Nyelv Szótára. I-VI. Pest, [später:] Budapest 1862-1874.
72 Décsy, Einführung • DÉCSY, GYULA, Einführung in die finnische-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden 1965.
73 Bartha, Szóképz • D. BARTHA, KATALIN, Magyar történeti szóalaktan. II. A magyar szóképzés története. Budapest 1958 (EMNyF).
74 DonnMskr • DONNER.KAi. Manuskript Selkupische Angaben aus dem handschriftlichten Material von K. Donner].
75 Donner+Joki • Donner, K.- Joki, A.J.: Kamassisches Wörterbuch Helsinki 1944
76 EK • Eesti Keel. 1-19, Tartu 1922-1940.
77 EMNyF • Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. Budapest 1951-.
78 EPhK • Egyetemes Philologiai Közlöny. 1-71, Budapest 1877-1948 [Fortsetzung: FilKözl.].
79 ERS • Эрзянско-русский словарь. Составили М.К. Кольяденков -- Н.Ф.Цыганов 1949.
80 ESK • ЛыткинВ.И. --Гуляев Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
81 ESS • Eesti-saksa sõnaraamat 1964, 1970.
82 EVS • Eesti-vene sõnaraamat 1955.
83 Egorov, EtSlTschuw • Егоров, В.Г., Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары 1964.
84 Erd • ERDÉLYI, ISTVÁN, Selkupisches Wörterverzeichnis. Budapest 1969.
85 EtSz • Magyar Etymologiai Szótár. 1-XII: A -foglár... irta GOMBOCZ ZOLTÁN és MELICH JÁNOS. Budapest 1914-1936; XIII-XVll'. foglár-gebumus. GOMBOCZ ZOLTÁN jegyzetei felhasználásával irta MELICH JÁNOS. Budapest 1938-1944.
86 Ethn • Ethnographia. 1-, Budapest 1890-.
87 FF • Finnugor Füzetek, s. LJF.
88 FFC • Folklore Fellows Communications. Suomalainen Tiedeakatemia. Academia Scientiarum Fennicac. 1-, Helsinki 1911-
89 FUF • Finnisch-ugrische Forschungen. 1-13, Helsingfors-Leipzig 1901-1913; 14-, Helsingfors [später:] Helsinki 1914-.
90 FUFA • Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
91 FUV • COLLINDER, BJÖRN, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
92 FgrÉrt • Finnugor Értekezések. 1-10, Budapcst 1933-1948.
93 Fiók, ÁUÉ • FIÓK, KÁROLY, Az árják és ugorok érintkezéséről, HUSZKA JÓZSEF "Székely ház" cimü műve mellékletéül. Budapest 1894.
94 FilKözl • Filológiai Közlöny. 1-, Budapest 1955- [Fortsetzung von EPhK].
95 Fokos-Fuchs Fokos-Fuchs, D.R.: Syrjänisches Wörterbuch I-II. Budapest Akadémiai Kiadó 1959.
96 Friis • FRIIS,J.A.,Ordbog over det lappiske sprog med latinsk og norsk forklaring samt en oversigt over sprogets grammatik. Lexicon lapponicum... Christiania 1887.
97 Fromm-Festschr • Explanationes et tractationes Fenno-Ugricas in honorem Hans Fromm. Ed. ERHARD SCHIEFER. München 1979.
98 Ganschow • Die Verbalbildung im Ostjakischen. Wiesbaden 1965.
99 Genetz, OP • Genetz, Arvid: Ost-permische Sprachstudien. JSFOu. 15/1: 1-57 Helsinki 1897.
100 Gombocz, OeM • GOMBOCZ ZOLTÁN összegyűjtött müvei. Budapest 1, 1938; 11, 1, 1940.
101 Gombocz, Jelt • GOMBOCZ, ZOLTÁN, A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelenléstan. [Pécs] 1926 (Tudományos Gyűjtemény. 16).
102 Gordeev • Gordeev: Происхождение марийского народа
103 Grundstr • GRUNDSTRÖM, HARALD, Lulelapsk ordbok. På grundval av. K. B. WIKLUNDS, BJÖRN COLLINDERS och egna upptechningar utarbetad av -. Lulelappisches Wörterbuch... I-IV. Uppsala-København 1946-1954 (Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarki-vet i Uppsala. Ser. C: 1).
104 Guljaev • Guljaev: Тезисы докладов. Užgorod 1963:
105 Guljaev, Sbr • Guljaev: Историко-фи оогический сборник. 1963
106 Gulya mskr • GULYA, JÁNOS, XVIII. századi kéziratos vogul szójegyzékek. Diss. Budapest 1960.
107 Györffy • GYÖRFFY, GYÖRGY, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. [1.] Budapest 1963.
108 Györke, Wortb • GYÖRKE, J., Die Wortbildungslehre des Uralischen. (Primäre Bildungssuffixe.) Tartu 1934 (Bibliotheca Hungarico-Estica Instituti Litterarum Hungarici Universitatis Tartuensis. 15).
109 Gyarm., Aff. • Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore SAMVELE GYARMATHI. Gottingae 1799.
110 Hajdú, BUNyt • HAJDÚ, PÉTER, Bevezetés az uráli nyelvtudományba (A magyar nyelv finnugor alapjai). Budapest 1966.
111 Hajdú, ChrSam • HAJDÚ, PÉTER, Chrestomathia Samoiedica. Budapest 1968.
112 Hajdú, MKE • HAJDÚ, PÉTER, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt. 2).
113 Hajdú, Syntax • HAJDÚ, PÉTER,
114 Hakulinen SKRK • HAKULINEN, LAURI, Suomen kielen rakenne ja kehitys. Kolmas korjattu ja lisätty painos. Helsinki 1968.
115 Halász • Halász, E.: Magyar-német szótár. I-II. Budapest 1964, 1974.
116 Hal • HALÁSZ, IGNÁC, Pite lappmarki szótár és nyelvtan. Budapest 1896.
117 Hirt-Festschr • Germanen und Indogermanen. Volkstum, Sprache, Heimat, Kultur. Festschrift für Herman Hirt. Hg. von HELMUT ARNTZ. 1-11. Heidelberg 1936 (Indogermanische Bibliothek. 11. Abt., XV. Bd.).
118 Honti • Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe. Budapest 1982.
119 Horger, MSzav • HORGER, ANTAL, Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. Budapest 1924.
120 Hunfalvy, FMSz • HUNFALVY, PÁL, Finn és magyar szók egybehasonlítása. Pest 1853.
121 Hunfalvy, VogF • HUNFALVY, PÁL, A' Vogul föld és nép. REGULY ANTAL hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (REGULY ANTAL hagyományai, 1).
122 Hupel • HUPEL, August Wilhelm, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Riika 1774-1782
123 IF • Indogermanische Forschungen, 1-, Strassburg, [später:] Berlin-Leipzig, [später:] Berlin 1892-.
124 IFsb • Историко-филологический сборник. Выпуск пятый 1960 (Академия Наук СССР. Коми филиал).
125Itkonen, T • T. Itkonen, Opuscula Instituti Linguae Fennicae Universitatis Helsingiensis 90.
126Itkonen, Terho • Terho Itkonen, Suomen kielen suksisanastoa. SKST 254.
127 JE • JUHÁSZ, JENŐ, Moksa-mordvin szójegyzék. Gyűjtötte és kiadásra előkészitette: -, sajtó alá rendezte ERDÉLYI ISTVÁN. Budapest 1961.
128 JPNS • Языки и письменности народов Севера. Часть. Языки и письменность самоедских и финноугорских народов. Под редакцией Г.Н. Прокофева. Москва -- Ленинград 1937 (Главсевморпуть при СНК СССР. Научно-иссл. Ассоц. Инст. Народов Севера. Труды по лингвистике Том 1)
129 JSFOu • Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1-, Helsinki 1886-.
130 Jacobsohn, ArUgrof • JACOBSOHN, HERMANN, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
131 JanhSW • JANHUNEN, JUHA, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
132 JanhPU • JANHUNEN, JUHA, Über den Wortschatz des Protouralischen, JSFOu.77 (1981): 272-274..
133 Kálmán Mskr • s. KÁLMÁN, WogT.
134 Kálmán, RLW • KÁLMÁN BÉLA, Die russischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest 1961.
135 Kálmán, WogT • KÁLMÁN, BÉLA, Wogulische Texte mit einem Glossar. Budapest 1976.
136 KCSA • Kőrösi Csoma-Archívum. I-III. Budapest, [später:] Budapest-Leipzig 1921-1941.
137 KKS • VIRTARANTA, PERTTI, Karjalan kielen sanakirja. 1-11. Helsinki 1968-1974.
138 KRS • Лыткин, В.И., Коми-русский словарь. Москва 1961.
139 KSVk • Kalevalaseuran vuosikirja. 1-, Helsinki, Porvoo, [später:] Porvoo-Helsinki 1921-.
140 KSz • Keleti Szemle. Revue Orientale. 1-21. Budapest 1900-1932.
141 Kalima, BaltL • KALIMA, JALO, Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki 1936 (Suomalaisen Kirjalisuuden Seuran Toimituksia. 202).
142 Kalinina-Keľmakov • Kalinina-Keľmakov: in: Венгерские ученые и пермская филология Ustinov-Iževsk 1987
143 KannMskr • KANNISTO, ARTTURI, Manuskript (Angabe aus dem handschriftlichten Material von KANNISTO).
144 Kann-Liim, WV • Kannisto, Artturi - Liimola, Matti: Wogulische Volksdichtung I-V, 1951 (MSFOu101) 1955 (MSFOu109), 1956 (MSFOu111), 1958 (MSFOu114), 1959 (MSFOu116), 1963 (MSFOu134)
145 Karácsonyi • Karácsonyi, János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla, Budapest 1891
146 KT • Karjalainen, K.F.- Toivonen, Y.H.: Ostjakisches Wörterbuch I-II. Helsinki 1948.
147 Katara • Katara, P.: Suomalais-saksalainen sanakirja lisätty ja parannettu painos. Helsinki-Porvoo 1957.
148 Katara-Schellbach • Katara, P. - I. Schellbach-Kobra: Suomalais-saksalainen sanakirja Helsinki-Porvoo 1974.
149 Katara+Schellbach • Katara, P. - Schellbach-Kopra, I.: Suomalais.saksalainen sanakirja Helsinki-Porvoo 1974.
150 Katz • Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 47 (1986)
151 Kett • KETTUNEN, LAURI, Livisches wörterbuch mit grammatikalischer einleitung. Helsinki 1938 (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. V).
152 Kettunen • KETTUNEN, LAURI, Eestilais-suomalainen sanakirja 1958.
153 Klapr • KLAPROTH, JULIUS, Asia polyglotta. Paris 1823.
154 Klemm, TörtMondt • KLEMM, ANTAL, Magyar történeti mondattan. [3 Hefte] Budapest 1928, 1940, 1942 (MNyK 11, 6).
155 Kluge, DtEtWb • KLUGE, FRIEDRICH, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Bearb. von WALTHER MITZKA. Berlin 1967.
156 Kniezsa, SzlJsz • KNIEZSA, ISTVÁN, A magyar nyelv szlávjövevényszavai. 1. kötet, 1-2. rész. Budapest 1955.
157 Kodály-Eml. 1957 • Kodály Emlékkönyv 3. Zenetudományi Tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Budapest 1957.
158 Korenchy ILOS • KORENCHY, ÉVA, Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Budapest 1972.
159 Korhonen • Korhonen, Mikko, Johdatus lapin kielen historiaan. 1981, (Suomalaisen Kirjalisuuden Seuran Toimituksia. 370).
160 Krejnovich • Krejnovič, E., Юкагирский язык. Москва 1958.
161 Kujola • KUJOLA, JUHO, Lyydiläismurteiden sanakirja. Toimittanut ja julkaissut -. Helsinki 1944 (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. IX).
162 Lönnr • Lönnrot, E.: Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Kolmas, Manul-menetelmällä jäljennetty painos Porvoo-Helsinki 1958 .
163 Lönnrot, Enarelapp • LÖNNROT, ELIAS, Über den Enare-Lappischen dialekt. ASSF 4.
164 Lagercrantz, LpWsch • LAGERCRANTZ, ELIEL, Lappischer Wortschatz. 1-11. Helsinki 1939 (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. VI).
165 Lagercrantz, Wfs • Lagercrantz, Eliel: Wörterbuch des Südlappischen nach der Mundart von Wefsen. Oslo 1926. (Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning).
166 Lakó-Eml • Lakó-Emlékkönyv. Nyelvészeti tanulmányok. Szerk. GÁBOR BERECZKI-JÓZSEF MOLNÁR. Budapest 1981.
167 Leem • LEEM, KNUD, Lexicon lapponicum bipartitum. 1, Nidrosiae 1768; 11, Havniae 1781.
168 Leht • Castrén, M.A.- Lehtisalo, T.: Samojedische Sprachmaterialien, 1960 (MSFOu 122).
169 Lehtisalo • Lehtisalo, T.: Juraksamojedisches Wörterbuch Helsinki 1956
170 Lehtisalo, Rentierzucht • Lehtisalo, Beiträge zur Kenntnis der Rentierzucht bei den Juraksamojeden, Vir. 1959.
171 Lindahl-Öhrling • LINDAHL, ERICUS-ÖHRLING, JOHANNES, Lexicon lapponicum, cum interpretatione vocabulorum sveco-latina et indice svecano lapponico. Holmiae [Stockholm] 1780.
172 LytkinDp • Lytkin, V.I.: Drevnepermskij Jazyk, Moskva 1952 .
173 Lytkin • Лыткин, В.И.: Коми-Язьвинский диалект Москва 1961 .
174 KRS • Komi-Russkij Slovar' ped red. V.I. Lytkina, Moskva 1961 .
175 Lytkin, Chrest • Лыткин, В.И., Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам 1. Москва 1955.
176 Lytkin, VokPerm • Лыткин, В.И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.
177 MA • Szenczi Molnár Albert: Dictionarivm Latinovngaricum. [2. rész] Dictionarivm Vngarico Latinvm Nürberg, 1604
178 Mészöly, ÓmSzó • MÉSZÖLY, GEDEON, Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Budapest 1956.
179 Mészöly, HBHangAl • A HB hangtoerténeti és alaktani saja2tosságai, Szeged 1926
180 Mészöly, NytörtFejt • MÉSZÖLY, GEDEON, Nyelvtörténeti fejtegetések a Halotti Beszéd alapján. Szeged 1942 (Acta Universitatis Szegediensis. XIV).
181 MŐT • Magyar Őstörténeti Tanulmányok. Szerk. BARTHA ANTAL, CZEGLÉDY KÁROLY, RÓNA-TAS ANDRÁS. Budapest 1977.
182 MK 3 • MUNKÁCSI, BERNÁT, Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény. III. kötet, 2. rész. - hagyatékának felhasználásával sajtó alá rendezte KÁLMÁN BÉLA. Budapest 1952.
183 MK 4 • MUNKÁCSI [BERNÁT]-KÁLMÁN [BÉLA], Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény. 4. kötet. 2. rész. Budapest 1963.
184 MNy • Magyar Nyelv. 1-, Budapest 1905-.
185 MNyK • A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. 1/1-, Budapest 1922-.
186 MNyTK • A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. [1]-, Budapest 1905-.
187 MNyj • Magyar Nyelvjárások. 1-, Debrecen 1951-.
188 MNyszet • Magyar Nyelvészet. 1-6, Pest 1856- [tatsächlich: 1855-] 1861.
189 MO • Le Monde Oriental. 1-35, Uppsala 1906-1941 [tatsächlich: 1947].
190 MRS • Марийско-русский словарь. Ответсвенный редактор: Б.А. Серебренников. Москва 1956.
191 MSFOu • Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1-, Helsinki 1890-.
192 MSz • SZILASI, MÓRICZ, Vogul szójegyzék. (Wogulisches Wörterverzeichnis.) Budapest 1896 [Sonderdruck aus NyK 25].
193 MSzFgrE • A magyar szókészlet finnugor elemei. 1-3. Föszerkesztő: LAKÓ GYÖRGY. Szerkesztő: RÉDEI KÁROLY [1-3] és K. SAL ÉVA [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
194 MTr • [MUNKÁCSI-TRÓCSÁNYI] = TRÓCSÁNYI, ZOLTÁN, Vogul szójegyzék. NyK 39 (1910): 432-476.
195 MTsz • Magyar Tájszótár. Szerk. SZINNYEI JÓZSEF. 1-11. Budapest 1893-1901.
196 MUSz • BUDENZ, JÓZSEF, Magyar-ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873-1881.
197 Mayrhofer • MAYRHOFER, MANFRED, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1-4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
198 Márton • Márton, Új német-magyar és magyar-német lexicon vagyis szókönyv, Pozsony 1800.
199 Melich-Eml • Emlékkönyv Melich János hetvenedik születése napjára. Írták tisztelői, barátai, tanítványai. Budapest 1942.
200 MoRS • Мокшанко-русский словарь. Составили: С.Т. Потапкин, А.К. Имяреков Москва 1949.
201 MsgŐstört • A magyarság őstörténete. Szerk. LIGETI LAJOS. Budapest 1943.
202 Munk • Munkácsi, B.: A votják nyelv szótára Budapest 1896.
203 Munkácsi • MUNKÁCSI, BERNÁT, Votják nyelvmutatványok magyar forditással és szójegyzékkel. Votják nyelvtanulmányok. 1. rész: Bevezetés: Idegen elemek a votják nyelvben. Budapest 1884 (UF 5).
204 Murm • A Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1553-ból. Közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Szamota István Budapest 1896.
205 NéNy • Népünk és Nyelvünk. 1-11, Szeged 1930- [tatsächlich: 1929-] 1939.
206 Németh, HonfKial • A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest 1930.
207 NéprNytud • Néprajz és Nyelvtudomány. 1-, Szeged 1957- (Acta Univ. Szegediensis. Sectio enthnographica et linguistica).
208 NNyv • Nép és Nyelv. 1-4, Kolozsvár, [später:] Szabadka 1941-1944 [A kolozsvári egyetem magyar nyelvészeti és fgr. összehasonlító nyelvészeti tanszékének folyóirata].
209 NS • Nykysuomen sanakirja. 1-VI. Porvoo-Helsinki 1951-1961.
210 Nielsen • Nielsen, K.: Lappisk ordbok I-IV. Oslo 1932, 1934, 1938, 1956.
211 Nielsen-Festskr • Festskrift til Konrad Nielsen pá PO-ársdagen. Oslo 1945 (Studia Septentrionalia. 11).
212 Nikkilä • Nikkilä Viertes Internationales Symposion "Uralische Phonologie". Hamburg 1989
213 NphMit • Neuphilologische Mitteilungen. Bulletin de la Société Néophilologique. Bulletin of the Modem Language Association. 41-, Helsinki 1940-.
214 NyÚSz • SZILY, KÁLMÁN, A magyar nyelvújítás szótára. 1-11. Budapest 1902-1908.
215 NyH • SZINNYEI, JÓZSEF, Magyar nyelvhasonlítás. 7. jav. és bőv. kiadás. Budapest 1927.
216 NyIOK • A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1-, Budapest 1951-
217 NyK • Nyelvtudományi Közlemények. 1-, Pest, [später:] Budapest l862-.
218 NySz • Magyar Nyelvtörténeti Szótár. 1-III. Szerk. SZARVAS GÁBOR és SIMONYI ZSIGMOND. Budapest 1890-1893.
219 Nyr • Magyar Nyelvőr. 1-, Budapest 1872-.
220 NytudÉrt • Nyelvtudományi Értekezések. 1-, Budapest 1953-.
221 NyvIr • Nyelv és irodalom. 1-2. Szeged 1955-1956 (Acta Univ. Szegediensis. Sectio philologica).
222 OH • Osztják hősénekek. REGULY A. és PÁPAY J. hagyatéka. 1. kötet. Közzéteszi ZSIRAI MIKLÓS. Budapest 1944.
223 Ojansuu • OJANSUU, HEIKKI, Suomalaista paikannimitutkimusta. Turku, 1920
224 Ojansuu, Pron • OJANSUU, HEIKKI, Itämerensuomalaisten kielten pronominioppia. AUFA B 1:3 1922.
225 OklSz • Magyar Oklevél-szótár ... magyar szók gyűjteménye. Legnagyobb részüket gyűjtötte: SZAMOTA ISTVÁN. Szerk. ZOLNAI GYULA. Budapest 1902-1906.
226 OL • KARJALAINEN, K.F., Zur ostjakischen lautgeschichte. 1. Über den vokalismus der ersten silbe. Helsingfors 1905 (MSFOu23).
227 Orbán, FgrSzámn • ORBÁN, GÁBOR, A finnugor nyelvek számnevei. Bratislava 1932.
228 OrmSz • Ormánysági Szótár. Kiss GÉZA szótári hagyatékából. Szerk. KERESZTES KÁLMÁN. Budapest 1952.
229 Palmeos, ESA • Emakeele Seltsi Aastaraamat. 5 - , Tallinn 1955.
230 PB • PÁPAY, JÓZSEF-BEKE, ÖDÖN, Északi osztják szójegyzék. Beilage zu KSz. 8-9. Budapest 1907-1908.
231 PD • PAASONEN, H. Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Zusammengestellt, neu transkribiert und hg. von KAI DONNER. Helsingfors 1926.
232 PM • MUNKÁCSI, BERNÁT, Déli osztják szójegyzék. NyK 26 [Aufgrund der Aufzeichnungen von KÁROLY PÁPAI].
233 PRT • A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szerk. és részben írta: ERDÉLYI LÁSZLÓ. I-V, VI/A, VI/B, VII-XI, XII/A, XII/B. Budapest 1902-1916.
234 PaasChrest • Paasonen, H.: Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und grammatikalischem Abriss. Zweite Auflage (1953). (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. IV)
235 Paasonen, Beitr • Paasonen, H.: Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII-XVII).
236 Paasonen, MSFOu 22 • Paasonen, H.: Mordwinische Lautlehre, 1903 (MSFOu 22).
237 Pais-Eml • Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Irták tisztelői, barátai és tanitványai. Szerk. BÁRCZI GÉZA és BENKŐ LORÁND. Budapest 1956.
238 Pallas • PALLAS, S. P., Linguarum totius orbis vocabularia comparativa Augustissimae cura collecta. 1-11. Petropolis 1786.
239 Patk • PATKANOV, SERAPIM, Irtisi-osztják szójegyzék. (Vocabularium dialecti Ostjakorum regionis fluvii Irtysch.) Budapest 1902 (UF 14 - Sonderdruck aus NyK 30, 31).
240 Patkanov • PATKANOV, SERAPIM, Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volkspoesie
241 Pokorny, IndEtWb • POKORNY, JULIUS, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. 1. Bern-München 1959.
242 Prok. SelkGr • Прокофьев,Г.Н., Селькупскя (остяко-самоедская) грамматика. Ленинград 1935.
243 Qvigstad • QVIGSTAD, J. K.: Beiträge zur Vergleichung des verwandten Wortvorrathes der lappischen und der finnischen Sprache. Helsinki 1881 (Acta 12).
244 Qvigstad u. Sandberg • QVIGSTAD, J. mitg. Sandberg: Lappische Sprachproben JSFOu. 3: 16 57 76 .
245 Qvigstad-Festskr • Festskrift til rektor J. Qvigstad.Tromse 1928 (Tromsø Museums Skrifter. 11).
246 Ravila • Johdatus kielihistoriaan³. SKS Tietolipas 3 1961.
247 RÉHFOu • Revue des Études Hongroises et Finno-Ougriennes. 1-5, Paris 1923-1927; [später:] Revue des Étu des Hongroises. 6-15, Paris 1928-1937.
248 Räsänen, EtWbTü • RÄSÄNEN, MARTTI, Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki 1969.
249 Rédei, Postp • RÉDEI (RADANOVICS), KÁROLY, Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen. Budapest 1962.
250 Rédei, SLW • RÉDEI, KÁROLY, Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest 1970.
251 Révai,ElGr • RÉVAI, NICOLAUS, Elaboratior Grammatica Hvngarica. I-II, Pest 1806; 111, [hrsg. von SIMONYI, ZSIGMOND] Budapest 1908.
252 RES • Русско-эрзянско словарь. Редактор: М.Н. Кольяденков, Н.Ф.Цыганов. Москва 1948.
253 RMS • Русско-марйский словарь. Гралвный редактор: И.С.Галкин. Москва 1966.
254 RMoS • Русско-мокшанкий словарь. Составили: С.Г. Потапкин А.К. Имяреков. Редактор: Т.Я. Меркушкин Москва 1951.
255 RUS • ВАХРУСHЕВ.М. Русско-удмуртский словарь.Москва 1956.
256 Ramst • RAMSTEDT, G. J., Bergtscheremissische Sprachstudien. Helsingfors 1902 (MSFOu17).
257 Ravila • Ravila, Paavo: Ersämordwinisches Wörterverzeichnis aus Malyj Tolkaj, 1958 (JSFOu 61).
258 Reguly • aus irgendeiner Textsammlung von ANTAL REGULY
259 Reg.-Budenz • Antal Reguly: Mordvin közlések, Reguly Antal hagyatékából kiadta, Budenz József (NyK 5) Budapest 1866.
260 Renvall • Renvall, G.: Lexikon linguae finnicae. Aboae 1826.
261 RMKT • Régi Magyar Költők Tára. I-VII. Közzéteszi: Szilády Áron. Budapest 1877-1912. VIII. Közzéteszi: Dézsi Lajos. Budapest 1930 -- I.: 2 teljesen átdolgozott kiadás. Szerk.: Horváth Cirill.
262 Rogov • РОГОВ,Н., Пермяцко-русский и русско-пермяцкийсловарь Ст.Петерсбург 1869.
263 Romb • РОМБАНДЕЕВА,Е.И., Русско-мансийскй словарь. Ленинград 1954.
264 Sammallahti • Sammallahti, Pekka: Historical Phonology of the Uralic Languages, in: Denis Sinor: The Uralic Languages, 1988: 478-554 (insb.536-554).
265 Sándor, Sokféle • SÁNDOR ISTVÁN, Sokféle. I-VIII, Györ 1791-1801; IX-XII, Bécs 1808.
266 SFU • Советское Финноугроведение. Soviet Finno-Ugric Studies. Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Linguistique finno-ougrienne soviétique. 1-, Tallin, 1965-.
267 SKES • Suomen Kielen Etymologinen Sanakirja. 1, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. TOIVONEN; 11, 1958 [Autoren] Y. H. TOIVONEN-ERKKI ITKONEN-AULIS J. JOKI; III, 1962 [Autoren] ERKKI ITKONEN-AULIS J. JOKI; IV, 1969 [Autoren] ERKKI ITKONEN-AULIS J. JOKI; V, 1975 [Autoren] ERKKI ITKONEN-AULIS J. JOKI-REINO PELTOLA; VI, 1978 [Autoren] ERKKI ITKONEN-AULIS J. JOKI-REINO PELTOLA (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. XII. 1-6).
268 SM • Suomen Museo. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kuukauslehti. 1-9, Helsinki 1894-1902; Suomen Museo. Finkst Museum. Suomen Muinaismuistoyhdistyksenjulkaisema. 10-16, Helsinki 1910--1932.
269 SPASSK • Спасский ,Г.,Словарь языка койбальского (1806). 1957 (JФСОу 59).
270 SS • Suomen Suku. 1-3. Toim.: A. KANNISTO-E. N. SÄTÄLÄ-U. T. SIRELIUS-Y. WICHMANN. Helsinki 1926-1934.
271 SrSlK • Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов под ред. Сорвачевой Москва 1961 .
272 SSUF • Sprákvetenskapliga Sällkapets i Uppsala Förhandlingar 1882-[Band 1955/57. = Uppsala Universitets Ärsskrift 1957. Uppsala-Wiesbaden].
273 SUA • Studia Uralo-Altaica. Red. P. HAJDÚ, T. MIKOLA, A. RÓNA-TAS. 1-, Szeged 1973-.
274 Sajn., Dem • SAJNOVICS, JOANNIS, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
275 Sammallahti • in: Sinor (Hrsg.) The Uralic Languages. Leiden 1988:
276 Sauer • Sauer, Die Nominalbildung im Ostjakischen,
277 Sauvageot, Rech • SAUVAGEOT, AURÉLIEN, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
278 Sborn • Историко-филологический сборник 1-, Сыктывкар 1956 -.
279 Schlachter • SCHLACHTER, WOLFGANG, Wörterbuch des Waldlappendialekts von Malå und Texte zur Ethnographie. Helsinki 1958.
280 Schlachter-Festschr • Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 65. Geburtstag. Göttingen 1973.
281 Schott • U3ber das Altaische oder Finnisch-tatarische Sprachengeschlecht
282 Schott, Altajisch • Altajische Studien oder Untersuch. auf dem Gebiete der tatarischen (turanischen) Sprachen.
283 Seilenthal • Osztja2k ne2vuto2s szerkezetek (= Ostjakische postpositionale Fu3gungen)(Kand. Dissertation Mskr.)
284 Setälä, A3H • SETÄLÄ, E. N., Yhteissuomalainen äänehistoria. 1 ja 11. vihko (Sivv. 1-446). Helsinki 1899.
285 Simonyi, Hat • SIMONYI, ZSIGMOND, A magyar határozók. 1-11. Budapest 1888-1892.
286 Simonyi, TMNy • SIMONYI, ZSIGMOND, Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. Magyar hangtan és alaktan. Budapest 1895.
287 Sirelius, Sperrfischei • SIRELIUS, U. T., Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern. Helsingfors 1906.
288 SitzFAk • Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften. 1908-. Helsinki 1909-.
289 Sjögren • Sjögren, Joh. Andreas, Прибавления к Известиям Императорской Академии Наук по отделению русского языка и словесности 1852
290 Sköld, OssLw • SKÖLD, HANNES, Die ossetischen Lehnwörter im Ungarischen. Lund-Leipzig 1925 (Lunds Universitets Arsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 20,Nr.4).
291 Somogyi • Somogyi: A vogul kettősszámképző eredete. Szeged, 1933
292 Steinitz, DEWO • STEINITZ, WOLFGANG, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966- (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
293 SteinitzFK • STEINITZ, WOLFGANG, Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus. Uppsala 1952 (Separatum ex Actis Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 1).
294 SteinitzFV • STEINITZ, WOLFGANG, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
295 SteinitzOV • STEINITZ, WOLFGANG, Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. 1. Teil, Tartu 1939 (ÖEST XXXI); 2. Teil, Stockholm 1941.
296 SteinitzOC • STEINITZ, WOLFGANG, Ostjakische Grammatik und Chrestomathie. 2., verb. Aufl. Leipzig 1950.
297 SteinitzVok • STEINITZ, WOLFGANG, Geschichte des ostjakischen Vokalismus. Berlin 1950.
298 SteinitzSzTTK • STEINITZ, WOLFGANG, A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1966: 78,
299 SteinitzWV • STEINITZ, WOLFGANG, Geschichte des wogulischen Vokalismus. Berlin 1955 (Finnisch-ugrische Studien. 11).
300 SteinitzF • STEINITZ, WOLFGANG, Forschen und Wirken 3. Berlin 1960.
301 Steinitz-Festschr • Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. Wolfgang Steinitz zum 60. Geburtstag am 28. Februar 1965 dargebracht. Berlin 1965 (Deutsche Akad. d. Wiss. zu Berlin. Veröffentlichungen d. Sprachwiss. Kommission. 5).
302 Strahlenberg, • STRAHLENBERG, Harmonia Linguarum... [Beilage zu NOsTHarmL ] = NOstT].
303 Strahlenberg,NOstT • STRAHLENBERG, PHILIPP JOHANN VON, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
304 Strahlmann • STRAHLMANN, JOHANN, Finnische Sprachlehre fiir Finnen und Nicht-Finnen. Mit Beziehung auf die Aehnlichkeit der finnischen Sprache mit der ungarischen... St. Petersburg 1816.
305 StudFenn • Studia Fennica. Revue de Linguistique et d'Ethnologie Finnoises. 1-, Helsinki 1933-.
306 StudOr • Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1-, Helsinki [Helsingfors] 1925-.
307 StudSl • Studia Slavica. 1-, Budapest 1955-.
308 SzamSz • CSÜRY, BÁLINT, Szamosháti szótár. 1-11. Budapest 1935-1936.
309 SzegF • Szegedi Füzetek. 1-3. Szeged 1934-1937.
310 SzegSz • BÁLINT, SÁNDOR, Szegedi Szótár. 1-11. Budapest 1957.
311 Szil • SZILASI, MÓRICZ, Cseremisz szótár. (Vocabularium ceremissicum.) GENETZ ÁRVID közremüködésével szerk. -. Budapest 1901 (UF 13 - Sonderdruck aus NyK 28-30).
312 Szily-Eml • Emlék Szily Kálmánnak. A magyar Nyelvtudományi Társaság elnökének nyolczvanadik születésnapja alkalmából írták a Magyar Nyelv dolgozótársai. Budapest 1918.
313 Szinnyei, FgrSprw • SZINNYEI, JOSEF, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 2., verb. Aufl. Berlin-Leipzig 1922 (Sammlung Göschen. 463).
314 Szinnyei, HB • SZINNYEI, JÓZSEF, A Halotti Beszéd hang- és alaktana. Budapest 1926 (MNyTK 23).
315 Szinnyei • Szinnyei,J.: Finn-magyar szótár. Budapest 1884 .
316 Szinnyei-Festg • Festgabe Josef Szinnyei zum 70. Geburtstag Hg. vom Ungarischen Institut an der Universität Berlin. Berlin-Leipzig 1927 (Ungarische Bibliothek. 1. Reihe 13).
317 SzófSz • BÁRCZI, GÉZA, Magyar Szófejtő Szótár. Budapest 1941.
318 WbKKLp • Itkonen, T. I., Koltan-ja Kuolanlapin sanakirja. Wörterbuch des Kolta- und Kolalappischen. Helsinki 1958 (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. XV).
319 TESz • A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1-III. Főszerk. BENKŐ LORÁND. Szerk. Kiss LAJOS-PAPP LÁSZLÓ (1-2), KUBINYI LÁSZLÓ-PAPP LÁSZLÓ (3). Budapest 1967-1976.
320 TMNy • BALASSA, JÓZSEF-SIMONYI, ZSIGMOND, Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. 1. Magyar hangtan és alaktan. Budapest 1895.
321 Tere • Tereščenko: Языки народов СССР III. Финно-угорские и самодийские языки
322 Tereshchenko • Терещенко, Ненецко-русский словарь Москва 1965
323 TereshkinVah • Терешкин, Н.И.: Очерки диалектов хантыйского языка I. Ваховский диалект 1961
324 Tereshkin • Терешкин, Н.И.: Словарь восточно-хантыйскых диалектов 1981
325 Thomsen, Berer • THOMSEN, VILH., Bereringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog. København 1890 (Vi-densk. Selsk. Skr., 6. Raekke, historisk og philosophisk Afd. 1. 1).
326 Thomsen, Einfl • THOMSEN, VILHELM, Über den einfluss der germanischen sprachen aufdie finnisch-lappischen. Aus dem dänischen übersetzt von E. SIEVERS, Halle 1870.
327 Thomsen, SamlAfh • THOMSEN, VILH., Samlede Afhandlinger. 1-4. København 1919-1931.
328 Thomsen-Festschr • Festschrift Vilhelm Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 25. Januar 1912. Dargebracht von Freunden und Schülern. Leipzig 1912.
329 Thomsen-Festskr • Festskrift til Vilhelm Thomsen fra disciple. København 1894.
330 Troick • Троицкий, Б.П., Черемисско-русский словарь. Казань 1894.
331 UAJb • Ural-Altaische Jahrbücher. 24--, Wiesbaden 1952-- [Fortsetzung von UJb.]
332 UEWb • Uralisches Etymologisches Wörterbuch Hg.: Károly Rédei, (Band I-II: Unter Mitarbeit von Marianne Bakró-Nagy, Sándor Csúcs, István Erdélyi, László Honti, Éva Korenchy, Éva K. Sal und Edit Vértes, Band III: Register Zusammengestellt von Attila Dobó und Éva Fancsaly), Akadémiai Kiadó, Budapest (1986-1991) und Otto Harrassowitz, Wiesbaden (1988-1991).
333 UF • Ugor Füzetek. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításához. 1--19, Budapest 1879--1916 [ab Nr. 15 Finnugor Füzetek].
334 UJb • Ungarische Jahrbücher. 1-23. Berlin 1921--1945 [Fortsetzung UAJb.]
335 URS 1948 • Вахрушев В.М. Удмуртско-русский словарь. Москва Moskva 1948.
336 URS • Вахрушев В.М. Удмуртско-русский словарь. Москва, Moskva 1983.
337 Uotila, SyrjChr • Uotila, T.E. Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
338 Uotila • Uotila, T.E.: Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen, MSFOu 65 1933.
339 UppsSkr • Skrifter utgivna av kungl. Humanistiska Vetenkapssamfundet i Uppsala. I-- Uppsala, [später]: Uppsala--Leipzig, [später]: Uppsala--Wiesbaden 1890--.
340 ÚMTsz • Új Magyar Tájszótár (KÉzirat)
341 Vértes, OstjPron • VÉRTES, EDITH, Die ostjakischen Pronomina. Budapest 1967.
342 VähKirj • Vähäisiä Kirjelmiä. Suom. Kirj. Seura. I--, Helsinki 1885.
343 VFUJa • Вопросы Финно-угорского Языкознания И. (1962)--.
344 VJa • Вопросы Языкознания [И]--, Москва 1952.
345 Munkácsi, VNGy • MUNKÁCSI, BERNÁT, Vogul népköltési gyűjtemény. I--IV. Budapest 1892--1921 [Die Fortsetzungen s. auch MK 3 und 4].
346 VNyj • MUNKÁCSI, BERNÁT, A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Budapest 1894 (UF 11 -- Sonderdruck aus NyK 21-24).
347 Vasiljev 1926 • Ϋпöмарий = В. М. Василев: Марий мутер. Моско 1926
348 Vasmer, Beitr • VASMER, Max, Beiträge zu historischen Völkerkunde Osteuropas. 3. Merja und Tscheremissen. Sitzungb. der Preussischen Akad. d. Wiss., Philos. histor. Klasse. Berlin 1935 507--494.
349 Vasmer, REtWb • VASMER, Max, Russsisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg. I. 1953; II. 1955; III. 1958 (Indogermische Bibliothek, II. Reihe).
350 Verba docent • Verba docent. Juhlakirja Lauri Hakulisen 60-vuotiaspäiväksi. Helsinki 1959 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 263).
351 VglWb • DONNER, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I. 1874 ; II 1876; III 1888.
352 Vir • Virittäjä. I--, Helsinki 1897.
353 Kannisto, WVokal • KANNISTO, ARTTURI, Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe im wogulischen vom qualitativen standpunkt. Helsinki 1919 (MSFOu46).
354 Walde-Hofmann, LatEtW • WALDE, A., Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. 3., neubearbeitete Auflage von J.B. Hofmann. Heidelberg I, 1938; II 1954 (Indogermanische Bibliothek. II Reihe).
355 WiUo Y.Wichmann, Y. - Uotila,T.E.: Syrjänischer Wortschatz. Helsinki 1942
356 Wichmann, Tscher • WICHMANN, YRJÖ, Tscheremissische texte mit wörterverzeichnis und grammatikalischem abriss. 2. Auflage Helsinki 1953 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. V).
357 Wichmann, WotjChr • WICHMANN, YRJÖ, Wotjakische chrestomathie mit glossar. Anhang: Grammatikalischer abriss von D. R. Fuchs. 2., ergänzte aufl. Helsinki 1954 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. II.)
358 WichKorh • Wotjakischer Wortschatz. Aufgez. von Yrjö Wichmann. Bearb. von T.E.Uotila und Mikko Korhonen. Hrsg Mikko Korhonen. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XXI. Helsinki 1987
359 PS • PAASONEN, HEIKKI, Ost-tscheremissisches Wörterbuch. Bearb. u. hg. von PAAVO SIRO. Helsinki 1948 (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. XI).
360 Wichmann, Julie • Julie Wichmann Beiträge zur Ethnographie der Tscheremissen 83-86.
361 Wiedemann • Wiedemann, F.J.: Estnisch-deutsches Wörterbuch. St. Petersburg 1869, 1893.
362 Wied1 • Wiedemann, F.J., Grammatik der ersa-mordwinischen Sprache nebst einem kleinen mordwinisch-deutschen und deutsch-mordwinischen Wörterbuch. St. Petersburg 1865 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, VII série. Tome IX, № 5).
363 Wied2 • Wiedemann, F.J., Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem wotjakisch-deutschen und einem deutschen Register. St. Petersburg 1880.
364 Wied3 • Wiedemann, F.J., Grammatik der wotjakischen Sprachen nebst einem kleinen wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen Wörterbuche. Reval 1851.
365 Wiedemann, SyrjGr • Wiedemann, F.J., Versuch einer Grammatik der syrjänischen Sprache. Reval 1847.
366 Wiklund, • WIKLUND, K.B., Laut- und formenlehre der Lulelappischen dialekte. Stockholm 1891 (Göteborgs Kongl. Vetenkaps och Vitterhets Samhälles Handlingar. Ny tidsföljd. XXV).
367 Wiklund, LpChr • WIKLUND, K.B., Kleine lappische chrestomathie. Helsingfors 1894 (Hülfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. I).
368 Winkler • Der Uralaltaische Sprachstamm.
369 Wol-Red • RÉDEI, KÁROLY, Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1833 auf Grund der Aufzeichnungen F. A. WOLEGOWs. Budapest 1968.
370 ZfPhSprK • Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 14--, Berlin 1961 [Fortsetzung von ZPhon.].
371 ZfPhon • Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. 1--13, Berlin 1947--1960 [Fortsetzung: ZPhSprK].
372 Zichy • Zichy, A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig. Bp. 1923,
373 Zoogr • Index to P.S. Pallas "Zoographia" by István Kecskeméti. StudOr. 37/4.
374 Zsirai, FgrRok • ZSIRAI, MIKLÓS, Finnugor rokonságunk. Budapest 1937.
375 Zhilina-Baraksanov • Žilina-Baraksanov Присыктывкарский диалект... Москва, 1971.
376 s-Laute • PAASONEN, H., Die finnisch-ugrischen s-Laute. 1. Anlaut. Helsingfors 1903 (MSFOu41)
377Hartrumpf • Hartrumpf, Sven, Redundanzarme Lexika durch Vererbung, Diplomarbeit, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, 1996
378Fitschen, • Fitschen, Arne, Uralische Etymologische Datenbasis -- Eine Datenbank für die Uralischen Etymologien und ihre Anbindung ans INTERNET, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, 1997
379Németh, VT • Németh, Krisztián, Die virtuellen Tastaturen der Uralischen Etymologischen Datenbasis, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, Studienarbeit, 1999
380Németh, XML • Németh, Krisztián, XML Software für die etymologische Forschung - am Beispiel der UEDb, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, Diplomarbeit, 2002
381Puttkammer • Puttkammer, Holger,Die Erstellung der UEDb als XML-Datenbank unter Berücksichtigung der Integritätsbedingungen, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Diplomarbeit, 2001
382Rabah, Fonts • Rabah, Saliha, Auswertung des Script-Felds im UEDb-System für die Erstellung von Dynamischen Font-Listen, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, Studienarbeit, 2002
383Rabah, Navig • Rabah, Saliha, Anzeige und Navigation in Etymologien mit dem genetischen Sprachbaum Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, Diplomarbeit, 2003
384Diebold, Kommentare • Diebold, Jérôme, Formatierung der Kommentarteile in der UEDb-Datenbank Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, Studienarbeit, 2003
385Diebold, UEDb • Diebold, Jérôme, Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Funktionalität von elektronischen Wörterbüchern am Beispiel der Uralischen Etymologischen Datenbasis Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, Diplomarbeit, 2005
386Bátori, • Bátori, István S., Uralic Etymological Data Base (UE-DB) - A first draft for a project, discussed on 13.12.1995 in Kotus, Helsinki. (Postskript)
387Bátori, • Bátori, István S., Az Etimológiai Szótár mint Adatbázis, Vortrag in MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapesti Uráli Műhely II. Budapest, 1999. szeptember 8-10, Budapest 2001, 25-37. (Postskript)
388Bátori-Németh-Váradi• Bátori, István S., Németh, Váradi, Aufbau und Funktionen einer etymologischen Datenbasis für den uralischen etymologischen Wortbestand, Vortrag auf der 6. International Conference -- About the Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, Frankfurt a.M., 21.-24. October 1997 -- Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt. In: Studia Iranica, Hgg. Jost Gippert und Petr Varušek Mesopotamica et Anatolica 3/1998 S. 3-14. Postskript)
389Bátori-Németh-Puttkammer • Bátori, István S., Németh, Puttkammer, Lautrepräsentation in Etyologischen Wörterbüchern -- anhand der Uralischen Etymologischen DatenBasis, in: Computer, Linguistik und Phonetik zwischen Sprache und Sprechen, (Tagungsband der 4. KONVENS-98, 5.-7. Oktober 1998 Universität Bonn), Hgg. Bernhard Schröder, Winfried Lenders, Wolfgang Hess und Thomas Portele, Peter Lang, Frankfur am Main etc., 1998, S. 317-321 (Postskript)
390Bátori-usw. • Bátori, István S., Németh, Puttkammer Schaefer:, Multilinguale Ein- und Ausgabe am Beispiel der UEDb. Multilinguale Corpora -- Codierung, Strukturierung, Analyse: Tagungsband der 11. GLDV-Tagung 1999 in Frankfurt a/M. Hgg.: Gippert, Jost and Petr Vavroušek, enigma-Verlag Prag 1999, 210-218. (Postskript)
391Bátori-Csúcs • Bátori, István S., Sándor Csúcs:, Uralische Etymologische Databasis -- Progress Report Vortrag auf dem 9. Finnougristenkongress, Universitaet Tartu, 7.-13.8.2000 -- Tartu, Hgg.: Seilenthal, Tõnu, Nurk, Anu and Triinu, Palo 2001, 113-121. (Postskript)
392Bátori • Bátori, István S., Computational Etymology in Computerlinguistik - Was geht, was kommt? Festschrift für Winfried Lenders -- Hgg.: Gerd Willée, Berhard Schroeder und Hans-Christian Schmitz, Sankt Augustin Gardez Verlag, 2002. S. 13-21
393Bátori • Bátori, István S., Uralische Etymologische Datenbasis: Aufbau und Funktionen -- Vortrag auf dem Symposium in Groningen, November, 22.-24. 2001 Hgg.: Rogier Blokland and Cornelius Hasselblatt, Maastricht 2002, S. 15-22. (Postskript)
394Bátori • Bátori, István S., Textbelege, Lexikonbelege und Staemme - Die Repräsentationsebenen und -arten in Uralischen Etymologischen Wörterbuch -- Festschrift für Ralf Peter Ritter Hgg.: Peter Anreiter, 2003
395Bátori • Bátori, István S., Modellierung der Etymologien -- von Suche nach Ur-Sinn zu etymologischen Datenbasen. in Tähendusepűdja, Catcher of the Meaning, Festschrift for Professor Haldur Õim on the occasion of his 60th birthday Hgg.: Renate Pajusalu and Tiit Hennoste, Tartu 2002, S. 28-41
396Bátori-Molnár • Bátori, István S., Molnár, Zoltán, Virtual Keyboards to Queries of Phonological Categories in the Uralothek -- Vortrag auf dem 10. Finnougristenkongress, in Joškar-Ole, 15.8 -21.8.2005 -- Pars II Linguistica S. 182.
397Bátori • Bátori, István, Data and Exploration in the Uralic Etymological Database -- Vortrag auf dem 11. Finnougristenkongress, in Piliscsaba, 9-14. VIII. 2010 -- Pars II Linguistics S. 16-17.
398Bátori • Bátori, István S., Az Uralotéka digitális dadatbázis, Debrecen, Folia Uralica Debreciniensis 20 2013 S. 3-22.
399Bátori • Bátori, István S., Az Urali Etimológiai Adatbázis mint dokumentáció és mint az etimológiai kutatás eszköze, Debrecen, Magyar Nyelvjárások 52. (Postskript)
400Bátori • Bátori, István S., Urali Etimológiai Adatbázis: mit tud az Uralotéka? [Budapest] Finnugor Világ - A Reguly Társaság Értesítője, 2015 márc. S. 3-10.
401 Explanations -- UEWb Bd. I, S. XVIII.: "Wenn nötig (altungarische bzw. Dialektwörter), werden auch Belege (oder Bedeutungen) aus folgenden Wörterbüchern abgeführt:" ↓
402 -- UEWb Bd. I, S. XVIII.: "bei letzterem mit Angabe der Seitenzahl. Weitere Quellen: ..." ↓
Aus der UEDb-Literaturliste ist
keine Komplettierung möglich.